Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

­

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning av utgifter til drift av tannhelsevirksomheten ved sykmeldingsgrad på 50 prosent eller høyere som følge av tannleges sykdom eller skade.

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») fikk tillatelse 8. oktober 2007 til å drive virksomhet som et gjensidig skadeforsikringsselskap. Det gjensidige forsikringsselskapet er fortsettelse av Den norske tannlegeforenings sykeavbruddskasse som opprinnelig ble etablert i 1970. Les mer om TGS her.

Ta i bruk vår nye medlemsportal!

Logg deg inn i medlemsportalen
Meld skade
Forsikringstegning, rådgivning og innmelding

Aktuelle saker:

Behandlingstid i sommer

12. juni, 2024|

Grunnet ferieavvikling i ukene 28 - 31, vil det dessverre bli noe lengre saksbehandlingsti [...]

Innkalling til ordinær generalforsamling

5. april, 2024|

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 24. april kl 18.00 hos Gabler AS [...]

Til medlemmene

1. desember, 2023|

Oslo, 1. desember 2023 Forsikringsvilkår og -premie 2024 Forsikringspremien for 2024 endre [...]